Sempozyum Tarihi ve Yeri : Ankara Aile Hekimliği Günleri 21 Eylül 2019 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilecektir

Sempozyum Merkezi : Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Etlik Doğu Yerleşkesi

Sempozyum Dili : Sempozyum resmi dili Türkçe’dir.

Kayıt ve Danışma : Kayıt ve danışma masaları, sempozyum merkezinde 21 Eylül 2019 günü saat 07:30 ile 18:30 arasında açık olacaktır.

Yaka Kartı :Tüm katılımcı ve refakatçilerin toplantı merkezine girişte, bilimsel oturumlar esnasında sergi alanlarında ve diğer sosyal programlarda yaka kartlarını takmaları toplantının sağlıklı yürüyebilmesi ve güvenliği açısından gereklidir.

Davet Mektubu: Kayıt işlemlerini tamamlamış olan sempozyum katılımcılarına, talep etmeleri durumunda davet mektubu gönderilecektir. Bu davet mektubu sadece katılımcıların bağlı bulunduğu kurumlardan izin alabilmesine yardımcı olmak amacı taşımakta olup, katılımcıya hiçbir maddi destek sağlamayacaktır.

Katılım Belgesi, Bilimsel Program ve Konuşma / Bildiri Özetleri: Katılım belgeleri sempozyum bitiminde sempozyum merkezinde bulunan kayıt masasından dağıtılacaktır. Sempozyum Bilimsel Program ve Konuşma / Bildiri özetleri, sempozyumun ardından www.ankaraailehekimligi.org internet adresinde PDF olarak yayınlanacaktır. Bilim Kurulu ve dergi yayın kurulu tarafından seçilen bildiriler “Ankara Medical Journal” dergisi özel sayısında tam metin olarak yayınlanacaktır.