Bildiri Gönderim Koşulları

 • Bildiri sunum şekli sözel ve posterdir. Bildiriler, sempozyum organizasyon sekreteryasından e-posta yoluyla gönderil­ecektir. (info@ankaraailehekimligi.org)
 • Son bildiri gönderme tarihi 2 Eylül 2019’dur. Bu tarihten sonra gönderilen bildiriler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Bildiriler Toplantı Bilimsel Ku­rulu tarafından değerlendirilecektir.
 • Düzenleme Kurulu’nun belirleyeceği bildirler poster turlarında ve sözel oturumlarda sunulacaktır.
 • Bildiri özetleri, sempozyumun ardından www.ankaraailehekimligi.org internet adresinde PDF olarak yayınlanacaktır. Bilim Kurulu ve dergi yayın kurulu tarafından seçilen bildiriler “Ankara Medical Journal” dergisi özel sayısında tam metin olarak yayınlanacaktır.


Bildiri Özeti Yazım Kuralları

 • Toplantıya klinik araştırmalar yanında eğitici veya ilginç olgu sunumları da bildiri olarak gönderilebilir.
 • Bildiri özetleri 3.000 karakter ile sınırlandırılmıştır. 3.000 karakterden fazla olan özetler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Bildiri özetleri Times New Roman fontunda, 10 punto ile yazılmalıdır.
 • Başlık çalışmanın içeriğini açıklar tarzda olmalıdır. Bildiri özeti başlığında pH ya da NaCI gibi küçük harfli kelimelerin özel bir anlam ifade ettiği kelimeler dışındaki tüm sözcükler büyük harf ile yazılmalıdır.
 • Metin içinde kimyasal simge ve uluslararası birimler dışında, kısaltmanın ilk kullanıldığı yerde ardından bir parantez açarak tam açılımı yazılmalıdır.
 • Özetlerde yazarların ünvan, ad, soyad ve kurumları yazılmalıdır.
 • Özetlere istenirse 2 adet resim ve 2 adet tablo eklenebilir.

Geri Bildirim: Bildirilerin kabul edilip edilmediği gönderilen e-posta adresine bildirilecektir.

Bildiri Gönderimi İçin: info@ankaraailehekimligi.org